OPGELET:
Wij vernamen dat er valse betalingsverzoeken met de briefhoofding van ons kantoor circuleren.
Ontvangt u een betalingsverzoek van ons kantoor, controleer dan steeds het e-mailadres van de afzender (*@gdwsnoeck.be) en het bankrekeningnummer.
De enige, officiële contactgegevens en bankrekeningnummers van ons kantoor vindt u terug op de contactpagina (https://gdwsnoeck.be/contact). Ieder verzoek om op een andere bankrekening te betalen is VALS.
Heeft u een verdachte brief of e-mail van ons kantoor ontvangen? BETAAL NIET en contacteer onmiddellijk ons kantoor via info@gdwsnoeck.be

Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen – afdeling Dendermonde

Disclaimer: de verschijningsformules zoals ze zijn vermeld op deze website zijn opgesteld met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid, doch zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid van Gerechtsdeurwaarderskantoor Francis Snoeck & Partners CVBA en/of de individuele gerechtsdeurwaarders-titularissen van het kantoor, kandidaten of medewerkers, zowel wat correctheid als volledigheid van de formuleringen betreft en onder voorbehoud van materiële vergissingen, schrijffouten, cijferfouten en –inversies, en onder voorbehoud van wijzingen doorgevoerd door rechtbanken en griffies die niet zijn meegedeeld aan het kantoor.

Rechtbank

 • Rechtbank: Justitieplein 1, 9200 Dendermonde

Griffie

 • Griffie: Justitieplein 1, 9200 Dendermonde
 • Centrale: tel 052/26.07.11
 • Burgerlijke griffie: tel 052/26.08.06
 • Correctionele griffie: tel 052/26.08.26
 • Griffie onderzoek: tel 052/26.08.65
 • Griffie jeugdrechtbank: tel 052/25.05.50
Sectie Burgerlijke Rechtbank

Kamer D 7:
– inleidingskamer in burgerlijke zaken die niet behoren tot de bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank

Kamer D 11:
– inleidingskamer voor hogere beroepen tegen vonnissen van de vrederechter, behoudens de zaken behorende tot de bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank
– inleidingskamer voor hogere beroepen inzake burgerlijke vonnissen van de politierechtbank

Sectie Familie- en Jeugdrechtbank

Kamer D 28:
– inleidingskamer in burgerlijke zaken behorende tot de bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank
– ook vorderingen tot verdeling tussen feitelijk samenwonenden (richtlijn afdelingsvoorzitter REA Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde d.d. 28/11/2019)

Kamer D 38:
– inleidingskamer voor burgerlijke zaken inzake hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter, die behoren tot de bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank en die door 3 rechters worden behandeld

Opgelet!

vanaf 05/01/2023 zullen de kamers D11, D13V, D23 ad hoc, D40, D Beslag, D Kort Geding en zo nodig elke andere burgerlijke en/of familiekamer van deze rechtbank tijdelijk zetelen in het gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31, in de zaal op de 2de verdieping die zal worden aangeduid als “zittingszaal REA”;

vanaf 01/12/2023 zullen de kamers D11, D12, D12bis en D Beslag van deze rechtbank opnieuw zetelen in het gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1;

Sectie Burgerlijke Rechtbank

VOORZITTER IN KORT GEDING

vanaf 05/01/2023 (gewijzigd adres):
Om te verschijnen voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, SECTIE BURGERLIJKE RECHTBANK, kamer D KG, zetelend in KORT GEDING, in de zaal op de 2de verdieping aangeduid als “zittingszaal REA”, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

vanaf 17/01/2024 (gewijzigd adres):
Om te verschijnen voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, SECTIE BURGERLIJKE RECHTBANK, kamer D KG, zetelend in KORT GEDING, in het gewoon lokaal der zittingen, zaal 133, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 • zetelt iedere woensdag om 09.00 uur
 • Niet-familiale zaken
VOORZITTER ZOALS IN KORT GEDING

vanaf 05/01/2023 (gewijzigd adres):
Om te verschijnen voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, SECTIE BURGERLIJKE RECHTBANK, kamer D ZOALS KG, zetelend ZOALS IN KORT GEDING, in de zaal op de 2de verdieping aangeduid als “zittingszaal REA”, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

vanaf 17/01/2024 (gewijzigd adres):
Om te verschijnen voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, SECTIE BURGERLIJKE RECHTBANK, kamer D ZOALS KG, zetelend in ZOALS IN KORT GEDING, in het gewoon lokaal der zittingen, zaal 133, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 • zetelt iedere woensdag om 09.00 uur
 • Niet-familiale zaken
BESLAGRECHTER

Om te verschijnen voor de BESLAGRECHTER in de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, SECTIE BURGERLIJKE RECHTBANK, kamer D Beslag, zetelend ZOALS IN KORT GEDING, in het gewoon lokaal der zittingen, lokaal 103, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 • zetelt iedere dinsdag om 09.30 uur
 • Op dinsdag 09/04/2024 geen zaken op beslag inleiden.
  Indien er bijzondere hoogdringendheid zou zijn, kan een gemotiveerd verzoek worden gericht aan FMF OVL REA Dendermonde Burgerlijk Griffie (ROJ) OVL.REA.DE.burgerlijk.griffie@just.fgov.be
KAMER D 7

Om te verschijnen voor de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, SECTIE BURGERLIJKE RECHTBANK, kamer D 7, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 • zetelt iedere vrijdag om 09.00 uur
 • Bevoegdheden:
  – inleidingskamer in burgerlijke zaken die niet behoren tot de bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank
  – géén vorderingen tot verdeling tussen feitelijk samenwonenden (Familierechtbank volgens richtlijn afdelingsvoorzitter REA Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde d.d. 28/11/2019)
KAMER D 11

Om te verschijnen voor de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, SECTIE BURGERLIJKE RECHTBANK, kamer D 11, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, lokaal 124, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 • zetelt op 1ste, 3de en 4de donderdag om 09.00 uur (steeds griffie contacteren voor zittingsdatum)
 • Bevoegdheden:
  – inleidingskamer voor hogere beroepen tegen vonnissen van de vrederechter en burgerlijke vonnissen van de politierechtbank, behoudens de zaken behorende tot de bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank

Opgelet!

vanaf 05/01/2023 zullen de kamers D11, D13V, D23 ad hoc, D40, D Beslag, D Kort Geding en zo nodig elke andere burgerlijke en/of familiekamer van deze rechtbank tijdelijk zetelen in het gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31, in de zaal op de 2de verdieping die zal worden aangeduid als “zittingszaal REA”;

vanaf 01/12/2023 zullen de kamers D11, D12, D12bis en D Beslag van deze rechtbank opnieuw zetelen in het gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1;

Sectie Familie- en Jeugdrechtbank

KAMER D 28

Om te verschijnen voor de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, kamer D 28, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 • zetelt iedere donderdag om 09.00 uur
 • Bevoegdheden:
  – inleidingskamer in burgerlijke zaken behorende tot de bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank
  – ook vorderingen tot verdeling tussen feitelijk samenwonenden (richtlijn afdelingsvoorzitter REA Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde d.d. 28/11/2019)
KAMER D 38

Om te verschijnen voor de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, kamer D 38 (zetelend met drie rechters), zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 • zetelt iedere donderdag (steeds griffie contacteren voor zittingsuur – vanaf 05/01/2023: om 14:00 uur)
 • Bevoegdheden:
  – inleidingskamer voor burgerlijke zaken inzake hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter, die behoren tot de bevoegdheid van de familie- en jeugdrechtbank en die door 3 rechters worden behandeld