OPGELET:
Wij vernamen dat er valse betalingsverzoeken met de briefhoofding van ons kantoor circuleren.
Ontvangt u een betalingsverzoek van ons kantoor, controleer dan steeds het e-mailadres van de afzender (*@gdwsnoeck.be) en het bankrekeningnummer.
De enige, officiële contactgegevens en bankrekeningnummers van ons kantoor vindt u terug op de contactpagina (https://gdwsnoeck.be/contact). Ieder verzoek om op een andere bankrekening te betalen is VALS.
Heeft u een verdachte brief of e-mail van ons kantoor ontvangen? BETAAL NIET en contacteer onmiddellijk ons kantoor via info@gdwsnoeck.be

Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Dendermonde

Disclaimer: de verschijningsformules zoals ze zijn vermeld op deze website zijn opgesteld met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid, doch zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid van Gerechtsdeurwaarderskantoor Francis Snoeck & Partners CVBA en/of de individuele gerechtsdeurwaarders-titularissen van het kantoor, kandidaten of medewerkers, zowel wat correctheid als volledigheid van de formuleringen betreft en onder voorbehoud van materiële vergissingen, schrijffouten, cijferfouten en –inversies, en onder voorbehoud van wijzingen doorgevoerd door rechtbanken en griffies die niet zijn meegedeeld aan het kantoor.
Rechtbank

 • Rechtbank: Noordlaan 31/1, 9200 Dendermonde
 • 052/25.96.70

Griffie

 • Griffie: Noordlaan 31/1, 9200 Dendermonde
 • Financiële Griffie: tel 052/25.96.16
 • Rol en faillissementen: tel 052/25.96.71
 • Akten van vennootschappen: tel 052/25.93.78
 • Dienst handelsonderzoek: tel 052/25.93.77

Opgelet:
Indien de rechtsgrond het mededingingsrecht betreft, moet u eerst met de griffie contact opnemen om een datum te fixeren in functie van de beschikbaarheid van de bevoegde magistraat, die werd aangewezen om dergelijke zaken te behandelen.

Kamer D 1 (gewone inleidingskamer):
– inleiding van alle zaken met uitzondering van de zaken inzake faillissement en de vorderingen inzake de gerechtelijke reorganisatie
– toewijzing van de ingeleide zaken aan de andere kamers
– behandeling van de zaken in korte debatten
– beëdiging van personen in ambten, posten of beroepen in de gevallen door de wet voorzien

Kamer D 2 (faillissementen):
– inleiding en behandeling van alle faillissementsvorderingen
– vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissement
– sluiting van faillissementen
– geschillen over de verschoonbaarheid en bevrijding borg
– dagvaardingen in ontbinding van vennootschappen
– geschillen ontstaan uit de vereffening van vennootschappen

Kamer D 3 (gerechtelijke reorganisatie):
– inleiding en behandeling van vorderingen inzake de gerechtelijke reorganisatie

VOORZITTER IN KORT GEDING

vanaf 01/09/2021: Om te verschijnen voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK  GENT, AFDELING GENT, zetelend in KORT GEDING, in de gewone en openbare zittingszaal in het gerechtsgebouw, lokaal 2.6, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 • vanaf 01/09/2021: zetelt iedere woensdag om 09.00 uur (te GENT)
VOORZITTER ZOALS IN KORT GEDING

vanaf 01/09/2021: Om te verschijnen voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK  GENT, AFDELING GENT, zetelend ZOALS IN KORT GEDING, in de gewone en openbare zittingszaal in het gerechtsgebouw, lokaal 2.6, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 • vanaf 01/09/2021: zetelt iedere woensdag om 09.00 uur (te GENT)
VOORZITTER (verzet/derdenverzet tegen beschikking op eenzijdig verzoekschrift)

 •  zetelt iedere woensdag om 09.30 uur (te DENDERMONDE)
VOORZITTER (ambtshalve toepassing art. XX.32 WER)

 •  zetelt iedere dag (te DENDERMONDE – griffie bellen voor zittingsuur)
VOORZITTER (verzet/derdenverzet tegen beschikking na ambtshalve toepassing art. XX.32 WER)

 • zetelt iedere woensdag om 09.30 uur (te DENDERMONDE)
KAMER D 1

Om te verschijnen voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 1, zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt iedere donderdag om 09.30 uur
 • Bevoegdheden:
  – inleiding van alle zaken met uitzondering van de zaken inzake faillissement en de vorderingen inzake de gerechtelijke reorganisatie
  – toewijzing van de ingeleide zaken aan de andere kamers
  – behandeling van de zaken in korte debatten
  – beëdiging van personen in ambten, posten of beroepen in de gevallen door de wet voorzien
KAMER D 2

Om te verschijnen voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 2, zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt iedere maandag om 09.30 uur
 • Bevoegdheden:
  – inleiding en behandeling van alle faillissementsvorderingen
  – vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissement
  – sluiting van faillissementen
  – geschillen over de verschoonbaarheid en bevrijding borg
  – dagvaardingen in ontbinding van vennootschappen
  – geschillen ontstaan uit de vereffening van vennootschappen
KAMER D 3

Om te verschijnen voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 3, zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt iedere maandag om 09.30 uur, tenzij anders bepaald in de beschikking van dagstelling
 • Bevoegdheden:
  – inleiding en behandeling van vorderingen inzake de gerechtelijke reorganisatie