OPGELET:
Wij vernamen dat er valse betalingsverzoeken met de briefhoofding van ons kantoor circuleren.
Ontvangt u een betalingsverzoek van ons kantoor, controleer dan steeds het e-mailadres van de afzender (*@gdwsnoeck.be) en het bankrekeningnummer.
De enige, officiële contactgegevens en bankrekeningnummers van ons kantoor vindt u terug op de contactpagina (https://gdwsnoeck.be/contact). Ieder verzoek om op een andere bankrekening te betalen is VALS.
Heeft u een verdachte brief of e-mail van ons kantoor ontvangen? BETAAL NIET en contacteer onmiddellijk ons kantoor via info@gdwsnoeck.be

Klokkenluidersbeleid

Klokkenluiders: intern en extern meldingskanaal

Medewerkers kunnen te allen tijde informatie over inbreuken zoals bedoeld in de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit van de private sector melden via het Interne Meldingskanaal (https://deurwaarderhuissier.grantthornton-whistle.com).

Melders hebben de mogelijkheid om Inbreuken op de Klokkenluiderswet, te melden aan de bevoegde autoriteiten.

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders is één van deze bevoegde autoriteiten en kan meldingen ontvangen op https://NKGBintegrity.grantthornton-whistle.com.

De andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het ontvangen van meldingen, het geven van feedback en het bieden van opvolging inzake meldingen zijn opgenomen in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 22 januari 2023 tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de Klokkenluiderswet.

Een opsomming van de bevoegde autoriteiten kan gevonden worden via volgende link: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-31&numac=2023040158%0D%0A.